Ze zdwojoną siłą

14
Ze zdwojoną siłą
0.045222043991089