Idealne określenie

13
Idealne określenie
0.042527914047241