"A poza tym sądzę, że bariera powinna zostać zniszczona"

0
0.033750057220459