Burmistrzowie z Włoch w żołnierskich słowach rozprawiają się z niestosującymi się do zasad kwarantanny

0
0.042623043060303