Eksploatacja świeżo odkrytych złóż unobtanium w miejscu, gdzie nie działa grawitacja.

3
0.046588897705078