Idzie mój Pan, idzie mój Pan. On teraz biegnie, by spotkać mnie. Mija góry, łąki, lasy, By Komunii stał się cud. On chce Chlebem nas nakarmić, By nasycić życia głód.

0
0.043810129165649