Pewnie nawet nigdy w Licheniu nie był!

4
Pewnie nawet nigdy w Licheniu nie był!
0.039005994796753