Ci dopiero mieli parcie na udowodnienie swej racji.
0.039202928543091