Musztarda, jest najwyższym dobrem narodu i warta jest przelania krwi! Wierność musztardzie jest naszym honorem!

46
Musztarda, jest najwyższym dobrem narodu i warta jest przelania krwi! Wierność musztardzie jest naszym honorem!
0.040665864944458