Boli tak samo źle, niezależnie od tego jak to nazwiesz

11
Boli tak samo źle, niezależnie od tego jak to nazwiesz
0.050734996795654