Krótka rozprawa o krainie, w której technikum rolnicze przewiduje 180 godzin lekcji religii i 120 godzin lekcji o maszynach rolniczych

47
Krótka rozprawa o krainie, w której technikum rolnicze przewiduje 180 godzin lekcji religii i 120 godzin lekcji o maszynach rolniczych
0.038835048675537