Jasne, że ogląda

0
Jasne, że ogląda
0.047183990478516