Sorka za jakość, ten jest kradziony
0.047317028045654