Niewielka ilość

0
Niewielka ilość
0.057337045669556